Start

3. Collaborate

 

If you like to support us in our race we can continue with our activities against cancer.

Att vinna även när man förlorar.

To win even when you lose.

Att vinna även när man förlorar.

Vi kommer att förlora vår pappa inom några år. Det har doktorn sagt. I värsta fall dör pappa i sin cancer om några månader. Ingen vet exakt. Som barn har vi inte skuggan av en chans att rädda honom, inte ens världens Nobelpristagare vet hur man gör. Men vi kan segra på annat vis. Genom att närvara i varje sekund som vi får ha älskade pappa kvar här på jorden.

Och - genom göra allt i vår makt så att framtida pappor och mammor och barn ska slippa sjukdomen som stjäl människor från människor.

Vi är The Tribs. Marlon, Biggles och Milou Tollefors. Vi är inte så gamla, vi är alla i tonåren, men vi har bestämt oss att vinna för pappa. Sedan 2010 har vi sammanlagt tävlat ungefär tusen gånger. Vid varje tävling ordnar vi en manifestation för den lokala barncancerorganisationen Pequeno Valiente här på Gran Canaria -”Juntos contra el cancer”. Varenda insamlad euro, som vi kan hjälpa dem med, är vår seger i kampen mot cancer. Den ger oss mening i en vardag som annars skulle sakna mycket av mening.

Vill du hjälpa till så närmar vi oss segern tillsammans.

Tack. The Tribs.

 

To win even when you lose.

We will lose our dad in a few years. So the doctor has said. In the worst case, our father will die from his cancer within a few months. No one knows exactly. As children, we haven't the shadow of a chance of saving him, not even the World's Nobel Prize winners know how to do that. But we can win in other ways. By being present in every second that we may have our beloved father left on this earth. And - by doing everything in our power so that future fathers, mothers, and children should avoid the disease that steals people from people.

We are The Tribs. Marlon, Biggles and Milou Tollefors. We are not that old; we are all teens, but we are determined to win for our dad. Since 2010, we have together competed in almost 1000 races. At each event we promote the local children's cancer organization Pequeno Valiente here in Gran Canaria. Every collected euro is our victory in the fight against cancer. It gives us the sense of meaning in a daily life that otherwise would lack a lot of sense.

If you want to help we can approach the victory together.

Thank you. The Tribs.

3 ways to join our race against cancer:

 

 

1. Spread the word.

 

To get more people to join us in the fight against cancer we need your help. Like us on our facebookpage.

 

2. Buy a Tribs product.

 

We sell t-shirts and that support the Canarian childrens cancer organisation Pequeño Valiente.

Contact: info@thetribs.com

 

 

Copyright © All Rights Reserved